top of page
Sphere on Spiral Stairs

TJÄNSTER

Med fokus på effektiva och bra lösningar

Projektering
Kraft

Vi ritar upp all kanalisation, beräknar effekter för avsäkring, förbereder för solenergi. När allt är klart skapar vi en relationshandling.

Elprojektering. Elkonsult Stockholm

Projektering
Belysning

Vi ritar upp all kanalisation, sköter tekniska beräkningar för kabeldimmensionering, sammanställer teknikutrymmen, planerar för belysningsstyrning m.m. Vi utför även ljusdesign.

Ljusdesign. Elkonsult Stockholm

Projektering
Smarta hem

Smarta hem är standard i de projekt vi utför. Efter behovsanalys för just ditt projekt så tar vi fram den lösning som passar bäst. Det kan vara KNX, Lutron, Crestron, Control4, DALI, Casambi, Plejd, Wiser eller en kombination av dessa.

Komplett ritningsunderlag skapas med tillhörande komponentlista för entrepenör att installera och driftsätta.

Projektering smarta hem. Elkonsult Stockholm

Projektering
Ljud&Bild

Vid projektering av system för ljud & Bild arbetar vi tillsammans med någon av våra partners. De står för spetskompetensen och vi tillhandahåller allt på samma ritningsunderlag som allt annat. Detta för att få ritningar att hänga ihop och bli mer lättlästa för elinstallatören.

Projektering ljud och bild. Elkonsult Stockholm

Projektering
Larm

Placering av larmkomponenter, med tillhörande kanalisation skapas. Alternativt arbetar vi tillsammans med larmfirma om sådan finns i projektet och för in deras information på det gemensamma ritningsunderlaget.

Projektering larm. Elkonsult Stockholm

Tekniksamordning

I vissa projekt tar vi rollen som tekniksamordnare. Då flera parter är inblandade och en övergripande syn behövs, så kliver vi in och hjälper till att leda tekniken åt rätt håll och hjälper till att få ett bra samarbete mellan alla parter.

Tekniksamordnare. Tekniksamordning. Elkonsult Stockholm
bottom of page